יום רביעי, 26 באפריל 2017

על הצרעת [פרשת תזריע מצורע]


על הצרעת [פרשת תזריע]

שני נושאים בפרשתנו: הלידה וטומאת היולדת שבעקבותיה, והמצורע ונגעיו. מה המכנה המשותף ביניהם - אם ישנו? לפני שניתן תשובה לשאלה הזאת, בואו ונעיין בסיפור המצורע כשהוא לעצמו. הסיפור תמוה ורחוק מלהיות מובן. הנגעים הם ביטויים שונים של מחלת עור. מדוע הם קשורים לצד המטאפיסי של טומאה, ולא לצד הפיזי הניטראלי של מחלה? מה עניין הכהן למצורע, הלא הוא עניינו של הרופא? ברור שהתורה רואה בנגעים כשייכים לתחום המטאפיסי, חכמים קישרו אותם לתחום ההתנהגות המוסרית - לשון הרע. אני רוצה ללכת בדרך אחרת.

הנגע הוא פגיעה באדם החי. בכדי להבין את פשרו, צריך להקדים ולחקור את מושג ה'חיים'. לכאורה מושג פשוט וברור מאליו, ה'חיים' הם היפוכו של ה'מוות'. למעשה - מושג מעורפל וקשה עד מאוד להבנה. כל המידע שלנו על היש מגיע בתיווך החושים. החושים רואים ושומעים ומריחים חיה או אדם נעים ופועלים ומשמיעים קולות, התודעה המקבלת מהם את הנתונים הללו מגדירה את הנמצא הזה כ'חי'. מרבית האנשים היום, מרגישים שהמושג 'חיים' מסמן משהו שמעבר לגוף הנע. התרבות קראה למשהו הזה - 'נפש' או 'נשמה' או 'רוח'. אבל כשמתבוננים בתמונת העולם התנ"כית, רואים תמונה אחרת: 'הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ'[1] מורה התורה. לא נראה לי שכוונתה - הדם נושא את הנפש שהיא ישות מטאפיסית, אלא כוונתה לזהות ממש. כלומר - התורה איננה מבחינה בין הגוף ובין הנפש.

נסו נא 'להיכנס לראש'. יש כאן תמונה בה החיים הם הישות כולה, ללא גבול, וללא הבחנה. זה קשה, אנחנו כמעט מתוכנתים לערוך את ההבחנה הזאת. אך הטו נא אוזן לאחד הבולטים בין ההוגים שידעו להבחין בין מבנה לבין הבניה. כך אמר מישל פוקו:

במאות ה17 וה18, רעיון החיים כמעט לא שימש במחקר הטבע: ישויות הטבע, חיות ולא חיות, סווגו בטבלה היררכית עצומה שכללה את הכל, ממינרלים ועד האדם; קו התפר בין מינרלים ובין צמחים או בעלי חיים היה מעורפל למדי...[2]


אם מתבוננים כך באדם, מגיעים לתובנות מעניינות. לעיתים הם קשות לנו מבחינה מוסרית, אך הן מאתגרות את החשיבה ומצריכות לחפש דרכים חדשות. מדוע - למשל - בעלי מומים לא יכולים לעבוד במקדש? היום היינו רואים זאת כאפליה. נראה שבעיני התורה, מום בגוף הוא מידה פחותה של חיים. יכול להיות שמבחינת ההישג האנושי המוסרי או האינטלקטואלי יהיה בעל המום יתר על השלם, אבל מבחינת התפקיד של עבודה במקדש - לא צריך להיות חכם או טוב, אבל צריך להיות שלם מבחינת החיים. זאת כנראה הסיבה שראו את נגע הצרעת כמכיל טומאה. הגוף הוא המעבר לגוף, הפיסי הוא המטאפיסי, ולכן הטומאה המטאפיסית. לכן מרחיקים את הצרוע מהמחנה. לא מכיוון שהוא רע, אלא מכיוון שהוא פחות חי.

תאמרו: אז מה? אז הוא פחות חי. מדוע זה מצדיק את ההרחקה? בואו ונחזור לתחילת הפרשה. הלידה היא נקודת הראשית של החיים. היא כרוכה בסבל - 'בעצב תלדי בנים', בדם, ולעיתים גם בסכנת מוות. חיים ומוות כרוכים בה, ובמקרה הטוב - החיים גוברים. הטומאה היא ביטוי לדם הנשפך, הוא מעין המוות הוא מקור הטומאה. בכדי לבחור בחיים, צריך להבחין אותם מהמוות. אם ערך החיים הוא הערך החשוב, אזי חיים פחותים - פגיעה בגוף, הנגע - הם מעין המוות ואותם צריך להרחיק. זה לא ברור מאליו. יש אנשים, יש קהילות ויש תרבויות שערך המוות בהן גובר על ערך החיים. יש הדורשים אל המתים, בעוד התורה אוסרת זאת. יש המעלים אותם באוב, התורה אוסרת. היא מתמודדת לא רק עם האחרים אלא גם עם בניה, כמו שאול המעלה את שמואל באוב. ההבחנה בין הגוף ובין הנפש, מאפשרת לא לראות במוות סוף פסוק. היא מאפשרת לתקשר עם הנפש לאחר כיליון הגוף. חוסר ההבחנה יוצר הבחנה אחרת, חדה כתער: חי זה חי ומת זה מת. אין מה לפנות אל המת, הוא מת. אין מה לנסות ולתקשר איתו, הוא איננו. אם כך - כל המשאבים מופנים אל החיים: 'לא המתים יהללו יה, ולא כל יורדי דומה'. חגיגת החיים מתאפשרת, כשמפרידים בכוח בינם ובין המוות.

ערך לעולם מתמודד עם ערך אחר, אחרת אין לו משמעות כערך. יש מחירים, והם לא קלים. יש כאב של מי שמורחק מהמחנה, יש כאב למי שחוקי הטומאה חלים עליו. אבל יש ערך לערך. כך מצליחה התורה לבנות עולם המתמקד בחיים ולא במוות, הבוחר בחיים ולא במוות, החי את החיים ושמח בהם, ומפנה עורף - עד כמה שאפשר - למוות.

 

 

 

 

 [1] דברים י"ב כ"ג.
[2] 'מישל פוקו' ביוגרפיה מאת דייוויד מיסי, עמ' 191 בתרגום העברי.

יום רביעי, 19 באפריל 2017

על האדם המורד [פרשת שמיני]


על האדם המורד [פרשת שמיני]


התורה מעבירה לקוראיה מסרים סותרים, ביחס למותם של בני אהרון:
 

וַיִּקְחוּ בְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ, וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרֶת,  וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה' אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם.

וַתֵּצֵא אֵשׁ מִלִּפְנֵי ה', וַתֹּאכַל אוֹתָם, וַיָּמֻתוּ לִפְנֵי ה'.

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן: 'הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' לֵאמֹר: בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֶכָּבֵד', וַיִּדֹּם אַהֲרֹן.[1] 

המינוח 'אש זרה', הדגש 'אשר לא ציווה אותם' והמוות - מהווים סימנים לכך שמדובר במעשה שלילי. לעומת זאת 'בקרובי אקדש' מורה על אנשים חיוביים. האם מדובר במעשה שלילי של אנשים חיוביים? קשה לקבל זאת. המעשה שעשו בני אהרון נראה כנובע מאישיותם, אי אפשר להפריד בין הדבקים. או שרואים את המעשה כחיובי ואזי מובנת ההתייחסות אליהם כאנשים חיוביים, או שרואים אותו כשלילי ואזי לא מובנת ההתייחסות אליהם כ'קרובים'. אם המעשה חיובי והאנשים חיוביים, לא מובן המוות. כך מנסה הספרא לפתור את החידה:

כיון שראו בני אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל אמר לו נדב לאביהוא: 'וכי יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש?!', מיד נטלו אש זרה ונכנסו לבית קדשי הקדשים, שנאמר: 'ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהם אש.'

אמר להם הקדוש ברוך הוא: 'אני אכבד אתכם יותר ממה שכיבדתם אותי. אתם הכנסתם לפני אש טמאה, אני אשרוף אתכם באש טהורה.'

הספרא מורה שבני אהרון היו אנשים חיוביים, מערכת השיקולים שלהם טובה ומטרתה לעשות את הישר. על כן המוות שלהם עובר מהפך ל'מוות טוב' - באש טהורה. מדרש רבה מביא פתרון אחר:

אמר רבי ירמיה בן אלעזר: בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן, ובכולן מזכיר סירחונן.
כל כך למה?
להודיעך שלא היה בידם אלא עון זה בלבד.[2]


רבי ירמיה מפריד בין האישיות ובין המעשה. האישיות - טובה, המעשה - רע, העונש - על המעשה הרע. בכך לא נפגמה האישיות החיובית. ברצוני ללכת בדרך אחרת. המושגים 'טוב' ו'רע', הם מושגים יחסיים. הם נקבעים ביחס לחוק. אם יש חוק שעל פיו אסור לעבור את הכביש כשהאור ברמזור אדום, הרי העובר במצב זה עושה מעשה 'רע' וצפוי לעונש. אם ישנה קהילה בה אין חוק שכזה, הרי מי שיעבור כשהאור אדום לא יעשה מעשה רע, וממילא לא יהיה צפוי לעונש. הסיפור נהיה מסובך יותר, כשיש חוק ויש טעם לחוק. המצב מסתבך עוד יותר, כשהאדם האמור לציית לחוק הוא אדם מיוחד, מוכשר, וחכם. הנה כך מספרת אליס מונרו על המורה מיס האטי מילטון והעימות שלה עם התלמידה המיוחדת שלה, רוז:

יום אחד היא כתבה שיר ארוך על הלוח וביקשה מכולם להעתיק ולשנן אותו ולמחרת לדקלם בכיתה. זה היה בשנה השלישית או הרביעית של רוז בתיכון, והיא לא האמינה שיש להישמע להוראות האלה כפשוטן. היא למדה שירה בקלות; נראה לה הגיוני לדלג על השלב הראשון. היא קראה את השיר ולמדה אותו, בית אחרי בית, אחר כך קראה אותו כמה פעמים בלבה. בזמן שעשתה זאת, שאלה מיס האטי למה היא לא מעתיקה את השיר. רוז השיבה שהיא כבר יודעת את השיר, אף שלא היתה בטוחה לגמרי שזה נכון.
'באמת?' אמרה מיס האטי. 'עמדי עם הגב ללוח.'
רוז עשתה כמצוותה, רועדת בשל התרבבותה.
'כעת דקלמי את השיר לפני הכיתה.'
ביטחונה של רוז לא היה מוטעה. היא דיקלמה את השיר ברהיטות. מה ציפתה שיקרה אז? תדהמה ומחמאות וכבוד שלא היתה מורגלת בהם?

'טוב, את אולי יודעת את השיר,' האמרה מיס האטי, 'אבל זאת לא סיבה לא לעשות כפי שנאמר לך. שבי וכתבי אותו במחברת שלך. אני מבקשת שתכתבי כל שורה שלוש פעמים. אם לא תסיימי, את יכולה להישאר אחרי השיעור.'
רוז אכן נאלצה להישאר אחרי השיעור, כמובן, זועמת וכותבת בזמן שמיס האטי הוציאה את הרקמה שלה. כשרוז לקחה את המחברת שלה אל שולחנה, מיס האטי אמרה במתינות אך בפסקנות, 'את לא יכולה לחשוב שאת טובה יותר מאחרים רק כי את יכולה ללמוד שירים. מי את חושבת שאת?'[3]


יש כאן פרדוקס. ברור שרוז טובה יותר מהאחרים, לפחות בשדה השירה. ברור שהחוק - להעתיק מהלוח - לא מתאים לה, הוא מיותר עבורה. מצד שני, מהותו של החוק שהוא חל על כולם למרות אי ההתאמה לפרטים מסוימים. בני אהרון היו קרובים לריבונו של עולם. חלק מקרבתם נבעה מייחודם, מכך שהם חשבו בראש גדול, שהם רצו לצעוד בדרך משל עצמם. אבל אי אפשר לאפשר להם לצעוד בדרך אישית, מפני שאז המערכת מתפרקת. לכן הם גם קרובים וגם נענשים.

כל המתבונן במערכות, רואה כי לא הטובים ביותר מקודמים בהן, אלא דווקא האפורים מעט. היו ימים בהם התרעמתי על כך, ראיתי בכך בריחה מהמצוינות. היום אני נוטה לראות בכך הבנה מערכתית וארגונית. נדב ואביהוא לא היו יכולים להוביל את העם, אפילו לא לעמוד בעמדת מפתח שתאפשר להם להקריב את האש. הם מסכנים את העם, ולכן - כמו סוקרטס - אי אפשר היה לאפשר להם להיות בקהילה.

ומה יעשה מי שמוצא בעצמו את התכונה האינדיבידואלית הזאת? האם נגזר עליו להיות איש מדון לקהילתו? האם אין אפשרות שיביא לידי ביטוי את כישוריו וינהיג את עמו? המקרה של רבן גמליאל מורה שיש דרך. רבן גמליאל היה נשיא, מנהיג עמו בתקופתו. יחד עם זאת, היתה בו התכונה האינדיבידואלית, חוסר הרצון והיכולת ללכת בתלם. כששאלו אותו תלמידיו מדוע הוא לא מציית לחוק אותו לימד אותם? מדוע הוא קורא קריאת שמע כחתן? מדוע הוא רוחץ כשהוא אבל ואונן על אשתו שמתה? תשובתו היתה - 'איני כשאר כל אדם'.[4] מדוע לא הוקיעו אותו כפי שהוקיעו את סוקרטס בתור משחית נפש הנוער? מדוע לא יצאה אש ופגעה בו? נדמה לי שהתשובה היא שרבן גמליאל הביא לידי ביטוי את המרכיב האנטי מסגרתי ואנטי חוקתי שבו בפינות של רשות היחיד ולא על הבמה ברשות הרבים. יש דברים שקהילה יכולה לשאת ויש דברים שלא. להקריב אש זרה בבית המקדש, את זה אי אפשר לשאת. להתקלח בבית - את זה אפשר לשאת. האיש המיוחד צריך למצוא את האיזון בין היותו חלק מהקהילה ובין היותו אינדיבידואל. אם ימצא את האיזון החכם, יוכל להיות 'גם וגם', להביא לידי ביטוי את כוחותיו היצירתיים המתפרצים ופורצי הגבולות בתוך גבולות החוק והקהל.

 

 [1] ויקרא י' א' - ג'
[2] ויקרא רבה כ' ח'.
[3] 'מי את חושבת שאת?' עמ' 241-242 בתרגום העברי.
[4] משנה ברכות פרק ב'.

יום רביעי, 5 באפריל 2017

על הבגדים האחרים [פרשת צו]


על הבגדים האחרים [פרשת צו]

אמשיך להתבונן בפרשת הקרבנות, כחקירה במושג ה'קירבה'. בפרשתנו מוזכרת חובה מיוחדת מחובות עבודת הקרבנות:

וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וּמִכְנְסֵי בַד יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ, וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ, וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ. וּפָשַׁט אֶת בְּגָדָיו וְלָבַשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים, וְהוֹצִיא אֶת הַדֶּשֶׁן אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, אֶל מָקוֹם טָהוֹר.[1]

הפרשה תמוהה. ראשית - מדוע צריך להזכיר את הוצאת הדשן, הלא וודאי שיש צורך בהוצאת הדשן - אי אפשר אחרת. שנית - מה פשר הבגדים האחרים שחובה ללבוש בעת הוצאת הדשן? רש"י כותב כך על הפסוק:

'ופשט את בגדיו' - אין זו חובה אלא דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד.

בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, לכך ולבש בגדים אחרים פחותין מהן.
 

רש"י טוען כי החלפת הבגדים איננה חובה, התנהגות סבירה - 'דרך ארץ'. הוא טוען עוד כי הבגדים האחרים הם בגדים פחותים. אני רוצה להציע לכם כיוון מחשבה והתבוננות אחר. לבישת הבגדים המיוחדים הזכירה לי פרשה אחרת שבתורה:
 

וַתִּקַּח רִבְקָה אֶת בִּגְדֵי עֵשָׂו בְּנָהּ הַגָּדֹל, הַחֲמֻדֹת אֲשֶׁר אִתָּהּ בַּבָּיִת, וַתַּלְבֵּשׁ אֶת יַעֲקֹב בְּנָהּ הַקָּטָן.[2]

מהם 'בגדי החמודות'?

'החמדת אשר אתה בבית', שבהן היה משמש את אביו.

אמר רבן שמעון בן גמליאל: כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו את אביו. אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין, ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים, אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות, אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות, הדא הוא דכתיב: 'אשר אתה בבית'.[3]

עשו מחליף בגדים מלוכלכים בבגדי מלכות בכדי לכבד את אביו, הכהן מחליף בגדים בכדי להוציא את הדשן. החלפת בגדים בבגדים אחרים, נקיים, הופכת מעשה לאירוע. מי שמחפש קרבה, חייב לדעת את מלאכת הביום וההלבשה. הוא מייצר תפאורות ומלביש מלבושים, בכדי לקחת פיסת זמן ומקום ולייצר בה התרחשות. דוגמה טובה לחיפוש אחר הדרך לייצר אירוע, מצויה בהתלבטויות של הקהילה היהודית חילונית. לאחר שפרקה את מנגנוני המסורת של שבת וחג, היא שבה לחפש את הדרך הנכונה לייצר את האירוע השבתי או החגיגי. הנה כך כותב אהרון דוד גורדון:

...יש שירה, ולעיתים הרבה, הרבה שירה, אבל אין השירה שלימה, חסר דבר מה. בייחוד מורגש זה בשבתות ובחגים, בייחוד בחגים. מי שלא ראה לנפש העובדים הצעירים בחגים הגדולים לא יבין את זה, ואולי אף לא יאמין בזה. וכך אתה רואה דבר משונה: החול שלנו הרבה יותר יפה מהחול של אחינו שבגולה, והשבת והחג - הרבה יותר יפים בגולה.[4]

השירה מוסיפה להתרחשות, אבל דרוש עיצוב החלל והאדם כמקיף אותה. איך עושים זאת? כך כותב ביאליק:

עצתי האחת היא : חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי מסיבתכם.  העיקר, שתעשו הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה.  אבותינו לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אף על פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה פעמים בנוסח אחד. הם מצאו בהם כל פעם טעם אחר והתערותא [התעוררות] חדשה. ויודע אתה מפני מה? מפני שהייתה בהם לחלוחית וברכת החג שכנה בנפשם. אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, סימן שנפשם ריקה ותוכם חול, ולאלה אין תקנה.
 

אם לוקחים את התבנית המסורתית, מה ממנה אפשר לקחת ולהתאים לחיים החילוניים? ויכוח מרתק התקיים בקהילות הקיבוציות סביב הדלקת נרות השבת. הנה קטע אחד שנכתב במהלך הדיון:
 

כבר ברכנו הרבה על הנוהג הזה שהחילונו משרישים בביתנו - לקבל את פני השבת, ולא משום שנצטוו בני ישראל על-ידי תורה מסיני, ואצל רבים בינינו בכלל ללא קשירת הקשר לתרבות ישראל. (מדוע לא בעצם?!), אלא שראינו כי יפה ונכון לעשות ערב אחד בשבוע לחג, להיות מסובין ערב אחד בצוותא גדול, אורים משבוע שחלף, נוגים או נוגהים ממעשי ימי החול.

ייקח בוודאי זמן רב עד שתעמיק מחדש מסורת זו שלנו, וודאי עוד תעבור שינויי גוון רבים. עוד יעבור זמן עד לימים שייאסף הקיבוץ בערב השבת באווירה של "שונה הערב הזה משאר ערבי השבוע", וודאי עוד רחוק היום בו תהיה נסוכה אווירה קדושה על סעודת צוותא זאת, ללא צעידות וכניסות בעצם טקס קבלת השבת, ללא התלחשויות וזמזום דברני, ועם השתתפות מלאה בשיר וניגון. אך כדי שנגיע לערבי שבת יפים כאלה, שיבואו לא כנתונים מלמעלה, אלא "היוצאים מן הלב" - ראוי שנשמור ונטפח את הטקס הצנוע המתלווה לקבלת השבת. שכך מטבעו של כל טקס שהוא מעלה אותנו מהשגרה המתונה. אולם אם נהפך הטקס לחול, גורר הוא בכך את הסעודה החגיגית עמו, והשבת מצטיירת כמי שלא החליפה את בגדי העבודה.
(מזרע, תשכ״ו(1966))
 

המעשה המעצב את החלל, יש בו בכדי לתרום ליצירת אירוע של קדושה. האדם הדתי - לכאורה איננו מתמודד עם השאלות הללו. יש לו הלכה ויש לו מסורת, ועל פיהן הוא מעצב את אירועיו. אלא שהחיים מסובכים יותר. הצורך והחובה לעצב אותם, קיימים אצל האדם באשר הוא אדם. אם את בעיית השבת פתרת, יצוצו לך פיסות חיים אחרות המאיימות להפוך לשגרה אפורה ומכרסמת חיים. כך הגשת אוכל לאב זקן [במקרה עשו], וכך... הורדת הזבל. הן הרמת הדשן והוצאתו מהמזבח אל מחוץ למשכן או למקדש, היא בעצם - הוצאת הזבל. הוצאת הזבל בבית הפרטי ובבית המקדש, היא חוליה חלשה העלולה להפוך לשגרה שוחקת וזירת מאבקים - 'מי מוריד היום?'. והנה, באה התורה, והופכת אותה לאירוע. היא קוראת לה 'הרמה', ומעטרת אותה בבגדים אחרים. אני רואה בעיני רוחי את הכהן הנלהב, המגיע בבגדים הנקיים והמגוהצים, ו'מרים את הדשן' בהתלהבות ומוציאו החוצה. אנשי הביקורת יאמרו כי יש כאן הבניה מלאכותית שמטרתה להפעיל את הכהן כדי שיעשה את המלאכה הבזויה. אך אני מעדיף לראות זאת בעיניים רומנטיות, בהפיכת התרחשות של כלום לחלק ממסכת האהבה.

 

 

 

 

 [1] ויקרא ו' ג' - ד'.
[2] בראשית כ"ז ט"ו.
[3] בראשית רבה ס"ה ט"ז.
[4] מופיע ב'את אינך בודדה במרום. מכתבים מא. ד. גורדון ואליו' עמ' 158.